Zinātnisko rakstu krājums "Jaunākā literatūra Latvijā I" tiks publicēts 2021. gada rudenī. Tas būs elektroniskā formātā un brīvi pieejams.