Konferences apraksts

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) rīkotā konference "Jaunākā literatūra Latvijā I" notika 2020. gada 22. un 23. oktobrī. Covid-19 drošības pasākumu dēļ tā norisinājās attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, un tiešraide bija vērojama LU HZF Facebook lapā (facebook.com/LUHZF).

Konferencē tika skatīti jautājumi par jaunākajiem procesiem Latvijas prozā, dzejā un dramaturģijā, atsevišķas sēdes veltītas latgaliešu literatūrai un gastropoētikas jautājumiem.

Konferences programma

22. OKTOBRIS

10.00–10.10
Konferences organizētājas, LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītājas profesores Ievas Kalniņas uzruna

I sēde: Vispārīgi jautājumi
Sēdi vada Ieva Kalniņa

10.10–10.30
Lita Silova (neatkarīga pētniece)
Divi nākotnes modeļi: Einfelds pret Bankovski

10.30–10.50
Sandra Ratniece (LRS)
Kad beidzas debitanta "saudzēšanas režīms" – otrā grāmata

10.50– 11.10
Nadežda Kopoloveca (LU HZF)
Vai ir dzīve pēc Šveika? Jaunākie čehu literatūras tulkojumi

11.10–11.30
Diskusija

11.30–12.00
Pārtraukums

II sēde: Dzeja
Sēdi vada Krista Anna Belševica

12.00–12.20
Anna Auziņa (LKA)
Maskulinitāte. Pārmaiņas. A. Viguls, A. Ostups, A. Madris, I. Šteinbergs

12.20–12.40
Līga Sudare (neatkarīga pētniece)
Konceptuālisms jaunākajā latviešu dzejā – Einārs Pelšs un "Vērdiņa skola"

12.40–13.00
Ilva Skulte (RSU)
Nāves ēna jaunākajos latviešu dzejas krājumos

13.00–13.20
Ingus Barovskis (LU HZF, RMM)
Padomju dzejas reminiscences mūsdienu dzejā. Ināras Kaijas Eglītes piemērs

13.20–13.40
Diskusija

13.40–14.00
Pārtraukums

III sēde: Dramaturģija
Sēdi vada Anna Auziņa

14.00–14.20
Edīte Tišheizere (LU LFMI)
Latviešu laikmetīgā dramaturģija – kopdarbā radīts teksts

14.20–14.40
Līga Ulberte (LKA, LU)
Autora pašreprezentācija jaunākajā latviešu dramaturģijā

14.40–15.00
Atis Rozentāls (LKA)
Refleksijas par vēsturi latviešu mūsdienu operu libretos

15.00–15.20
Diskusija

15.20–15.40
Pārtraukums

IV sēde: Latgaliešu literatūra
Sēdi vada Ingus Barovskis

15.40–16.10
Iveta Ratinīka (DU, Āgenskalna Valsts ģimnāzija)
Debijas latgaliešu literatūrā

16.10–16.40
Ilze Sperga (LU MII)
Jaunākā latgaliešu literatūra

16.40–17.00
Diskusija un konferences pirmās dienas noslēgums

­23. OKTOBRIS

V sēde: Proza – vēsture un socialitāte
Sēdi vada Arturs Skutelis

10.00–10.20
Ieva Kalniņa (LU HZF)
Jaunā socialitāte latviešu prozā

10.20–10.40
Linda Kusiņa (neatkarīga pētniece)
Latviešu biogrāfiskā romāna transformācijas: 21. gadsimts

10.40–11.00
Zanda Gūtmane (LiepU)
Vēstures klātbūtnes turpinājums 2019. un 2020. gada romānos

11.00–11.20
Maija Burima (DU)
Šķelšanās diktatūra A. Manfeldes romānā "Virsnieku sievas"

11.20–11.40
Diskusija

11.40–12.00
Pārtraukums

VI sēde: Gastropoētika
Sēdi vada Ieva Kalniņa

12.00–12.20
Arturs Skutelis (LU HZF)
Apreibināšanās gastropoētiskais aspekts: dzērienu kultūra Jāņa Joņeva romānā "Jelgava ‘94"

12.20–12.40
Laura Laurušaitė (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas)
Ēdiena nozīme identitātes veidošanā: mūsdienu latviešu un lietuviešu literatūras piemērs

12.40–13.00
Diāna Kaņepa (LU HZF)
Gastronomiskās parādības Karīnas Račko romānos

13.00–13.20
Diskusija

13.20–14.20
Pārtraukums

VII sēde: Proza – sieviete un vīrietis
Sēdi vada Maija Burima

14.20–14.40
Sigita Kušnere (LU HZF)
Sievietes telpa jaunākajā latviešu prozā

14.40–15.00
Krista Anna Belševica (neatkarīga pētniece)
Račko fenomens latviešu literatūrā: ko vēlas sievietes lasītājas

15.00–15.20
Diskusija

15.20–15.40
Pātraukums

15.40–16.30
Performance "Poētika: 1970–2020–2070". Piedalās jaunās paaudzes literāti: Alise Bogdanova, Kristiāna Šuksta, Rihards Ošenieks, Džonatans Melgalvs, Paula Lūcija Lejiņa un Alberts Roze. Performanci vada Krista un Kaspars

16.30–16.45
Konferences noslēgums

Konferences orgkomiteja

Dr. philol. Ieva Kalniņa
Mg. philol. Sigita Kušnere
Mg. philol. Arturs Skutelis

Konferences atbalstītāji

Konference rīkota ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālo atbalstu un sadarbībā ar projektu "Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" (LZP-2019/1-0294).