Konferences apraksts

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) rīkotā konference "Jaunākā literatūra Latvijā II" notiks 2021. gada 21. un 22. oktobrī. Covid-19 drošības pasākumu dēļ tā norisināsies attālināti, tiešsaistes platformā Zoom, un tiešraide būs vērojama LU HZF Latvistikas Facebook lapā (facebook.com/latvistika.lu).

Konferencē tiks skatīti jautājumi par jaunākajiem procesiem Latvijas prozā un dzejā, atsevišķas sēdes veltītas dažādiem pandēmijas laikā tapušiem tekstiem, gastropoētikas jautājumiem, kā arī jaunākajiem biogrāfiskā romāna piemēriem latviešu literatūrā.

Konferences programma

21. OKTOBRIS

10.00–10.10
Konferences organizētājas, LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas vadītājas profesores Ievas Kalniņas uzruna

I sēde: Dzeja
Sēdi vada Krista Anna Belševica

10.10–10.30
Sandra Ratniece (Latvijas Rakstnieku savienība)
Vēlās dzejas debijas jeb teksts dzejnieka brieduma gados

10.30–10.50
Raimonds Ķirķis (Latvijas Universitāte)
Vai dzeja jau gatava: Kārļa Vērdiņa konceptuālās dzejas radošums

10.50– 11.10
Andrejs Daņiļins (Latvijas Universitāte)
Aspazijas dzejas tulkojumi Olgas Pētersones krājumā “Ikdienas spārni”

11.10–11.30
Diskusija

11.30–12.30
Pārtraukums

II sēde: Proza
Sēdi vada Ieva Kalniņa

12.30–12.50
Arnis Koroševskis (Andreja Upīša memoriālais muzejs)
Cēlais vai zemiskais?: Padomju laika atveide jaunākajā īsprozā un romānā

12.50–13.10
Zanda Gūtmane (Liepājas Universitāte)
Pastiša izpausmes biogrāfisko romānu ciklā “Es esmu...”

13.10–13.30
Linda Stūrmane (Latvijas Universitāte)
Ivandes Kaijas tēls Ingas Gailes romānā “Rakstītāja” un Jāņa Ūdra romānā “Ivande Kaija. Sievietes dzelme”

13.30–13.50
Arturs Skutelis (Latvijas Universitāte)
Stāstījuma struktūra(-s) Jāņa Joņeva krājumā “Tīģeris”

13.50–14.10
Madara Stāde (Latvijas Universitāte)
Sāpju naratīvs: nesuicidāls paškaitējums jaunākajā latviešu prozā

14.10–14.30
Diskusija

14.30–15.00
Pārtraukums

III sēde: Pandēmijas teksti un dažādi gastropoētikas jautājumi
Sēdi vada Arturs Skutelis

15.00–15.20
Laura Laurušaite (Lietuviešu literatūras un folkloras institūts)
Ēdienkartes un garšas izmaiņas lietuviešu un latviešu pandēmijas tekstos

15.20–15.40
Ilze Ļaksa-Timinska (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts)
Pandēmijas dienasgrāmatas: dokumentalitāte vs literatūra

15.40–16.00
Ieva Kalniņa (Latvijas Universitāte)
Ēdiens Daces Rukšānes romānā “Krieva āda”

16.00–16.20
Kitija Balcare (Latvijas Universitāte)
Dramaturģija un ekoloģija: ekoteātra iedīgļi pandēmijas ēnā Latvijā

16.20–17.00
Diskusija un konferences pirmās dienas noslēgums

­22. OKTOBRIS

IV sēde: Toreiz un tagad
Sēdi vada Ilze Ļaksa-Timinska

10.00–10.20
Janīna Kursīte (Latvijas Universitāte)
Dzejniece ārpus sava laika un telpas I

10.20–10.40
Ingus Barovskis (Latvijas Universitāte)
Dzejniece ārpus sava laika un telpas II

10.40–11.00
Jānis Oga (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts)
Rakstnieks – biogrāfiska prozas darba galvenais varonis stagnācijas periodā un mūsdienās

11.00–11.20
Katrīna Kūkoja (Rakstniecības un mūzikas muzejs)
Latgaliešu literatūra ārpus grāmatām

11.20–11.40
Diskusija

11.40–12.00
Pārtraukums

Diskusija: Biogrāfiskais romāns jaunākajā latviešu literatūrā
Diskusiju vada Arturs Skutelis

12.00–13.15
Piedalās: Māris Bērziņš, Lauris Gundars, Ojārs Lāms un Elmārs Seņkovs.

13.15–13.30
Pārtraukums

Performance: Jaunākā latviešu literatūra. Videoceļvedis bibliotēku darbiniekiem

13.30–14.15
Vislatvijas bibliotēku koordinācijas centra “LASKOM” Vecākā eksperta Otrais asistents Brīvdabas bibliotēku jautājumos, dr.oec. Andržejs Lazdenko ir sagatavojis kārtējo prezentāciju bibliotēku darbiniekiem, lai iepazīstinātu ar jaunākajiem sasniegumiem Latvijas prozā, dzejā un bērnu literatūrā.

Tikšanos ar speciālistu ir nodrošinājis aktieris un režisors Jurģis Spulenieks kopā ar dzejnieku, žurnālistu Tomu Treibergu.

14.15–14.30
Konferences noslēgums

   

Konferences orgkomiteja

Dr. philol. Ieva Kalniņa
Mg. philol. Arturs Skutelis
Mg. philol. Ilze Ļaksa-Timinska

Konferences atbalstītāji

Konference rīkota ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) finansiālo atbalstu un sadarbībā ar projektu "Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" (LZP-2019/1-0294).